02-1150505   ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด

มากกว่าความมั่นคง คือความมั่นคงที่ยั่งยืน
“ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจคุณ”

ARTICLE


ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization  คือ องค์การมาตรฐานสากล
หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน […]


ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องเริ่มที่ทำความเข้าใจกับคำว่า “โรงงาน” เสียก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไร เพื่อที่จะพิจารณาได้ว่ากิจการของตน […]


เป็นที่คุ้นเคยกันดีที่เราจะได้ยินสื่อโฆษณาของภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ว่าเวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ให้ดู“เครื่องหมาย อย.” […]

OUR CUSTOMER

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจหมื่นล้าน และให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณ

CONTACT US