บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท

Muenlan บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท เราช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกสบาย บริการที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จดทะเบียนเครื่องจักรแล้วได้ประโยขน์อะไร?

  1. ได้รับเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องจักรใหม่ผู้ประกอบการที่นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อได้รับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  2. ได้รับสิทธิพิเศษด้านการเงินผู้ประกอบการจะได้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดถึง 90% ของใบสั่งซื้อเครื่องจักร ดอกเบี้ย 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญาและผ่อนนานถึง 7 ปี
  3. ได้รับการยกเว้นภาษีผู้ประกอบการจะได้ยกเว้นอากรขาเข้าของเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน
  4. ได้รับ Fast Track จดทะเบียนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรผ่านช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใน 3 วัน
  5. ได้รับคำแนะนำผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

คิดค่าบริการ ตามจริง

เราบริการด้วยความจริงใจ ยุติธรรม และคิดค่าบริการตามความจริง

ไม่มีสัญญาผูกมัด

เราจะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆ

รองรับธุรกิจ ทุกประเภท

งานของเรา รองรับธุรกิจ ทุกขนาดและทุกประเภท

เริ่มต้นโครงการต่อไปของคุณกับเรา