มอก. สำคัญอย่างไร?

มอก

มอก. (Thai Industrial Satandard) เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ […]

โรงงานมีกี่จำพวก แล้วต้องขออนุญาตตั้งโรงงานหรือไม่ ?

ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องเริ่มที่ทำความเข้าใจกับคำว่า “โรงงาน” เสียก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไร เพื่อที่จะพิจารณาได้ว่ากิจการ […]

ISO คืออะไร

   ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization  คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน […]