บริษัท หมื่นล้าน คอร์เปอเรชั่น จำกัด

เรามีประสบการณ์ด้านการขออนุญาตทุกประเภท ด้วยทีมงานคุณภาพและคำนึงถึงความถูกต้องเพื่อธุรกิจของคุณมีความมั่นคง ทำให้ตระหนักถึงความใส่ใจต่อปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านมีโอกาสทางการค้า และการลงทุนในธุรกิจของท่านอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีความมั่นคง

Our Services

บริการของเรา

บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เราพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการแทนคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอ (อ.1) (อ.5) (อ.6) การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร การใช้อาคารผิดประเภท เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

บริการขอรับรองระบบ ISO
GMP HACCP HALAL

เรามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดๆ ที่คุณต้องการ รวดเร็ว ถูกต้อง เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

บริการขอใบอนุญาตโรงงาน
(รง.2) (รง.4) ทุกประเภท

เรามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดๆ ที่คุณต้องการ รวดเร็ว ถูกต้อง เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

บริการขอขึ้นทะเบียนและ
ใบอนุญาต อย. ทุกประเภท

เราช่วยขอใบอนุญาต อย. ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, ยา, ยาสมุนไพร, อาหาร,เครื่องดื่ม ฯลฯ ให้กับคุณได้ทุกประเภท เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท

รับขึ้นทะเบียนเครื่องจักรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ลด, เพิ่ม, ขยาย เราช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกสบาย เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต .

บริการวิศวกรเซ็นรับรองแบบ
และเอกสารต่างๆ

เรามีที่ปรึกษาและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทุกสาขาวิชา เพื่อรองรับแบบและเอกสารต่างๆ เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต .

มากกว่าความมั่นคง คือความมั่นคงที่ยั่งยืน
“ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจคุณ”

Vision

วิสัยทัศน์

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นบริษัทรับขอใบอนุญาตทุกประเภททั่วไทย ที่มากด้วยคุณภาพ และมีการควบคุมการทำงานอย่างครบถ้วนถูกต้องในทุกขั้นตอน โดยทีมผู้บริหารที่บริหารธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพ

เรามีประสบการณ์ด้านการขออนุญาตทุกประเภท ด้วยทีมงานคุณภาพและคำนึงถึงความถูกต้องเพื่อธุรกิจของคุณมีความมั่นคง ทำให้ตระหนักถึงความใส่ใจต่อปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านมีโอกาสทางการค้า และการลงทุนในธุรกิจของท่านอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีความมั่นคง
Why should you use our service

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

Contact Us

ติดต่อเรา

Email Address

support@your domain.com

Call Us

+1 1300 0909 123

Address

92 West Bank St. Colorado

ช่องทางส่งข้อความ