02 088 3633  ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด

บริการรับรับจดทะเบียนเครื่องจักร-3440x1720

บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท

Muenlan บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท เราช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกสบาย บริการที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จดทะเบียนเครื่องจักรแล้วได้ประโยขน์อะไร?

  1. ได้รับเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องจักรใหม่ ผู้ประกอบการที่นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อได้รับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  2. ได้รับสิทธิพิเศษด้านการเงิน ผู้ประกอบการจะได้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดถึง 90% ของใบสั่งซื้อเครื่องจักร ดอกเบี้ย 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญาและผ่อนนานถึง 7 ปี
  3. ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ประกอบการจะได้ยกเว้นอากรขาเข้าของเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน
  4. ได้รับ Fast Track จดทะเบียน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรผ่านช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใน 3 วัน
  5. ได้รับคำแนะนำ ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์