02 088 3633  ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด

บริการของเรา

บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เราพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการแทนคุณได้
ไม่ว่าจะเป็นการขอ (อ.1) (อ.5) (อ.6)
การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
การใช้อาคารผิดประเภท
เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

เรามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดๆ
ที่คุณต้องการ รวดเร็ว ถูกต้อง
เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

โรงงาน

เราช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณติดขัด ไม่ว่าจะเป็น
ขอไม่ได้, ขอไม่ผ่าน, ติดเรื่องพื้นที่สี, ติดเรื่องการใช้อาคารผิดประเภท เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต
.

บริการขอใบอนุญาต อย.

เราช่วยขอใบอนุญาต อย. ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, ยา, ยาสมุนไพร,
อาหาร,เครื่องดื่ม ฯลฯ ให้กับคุณได้ทุกประเภท
เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

รับขึ้นทะเบียนเครื่องจักรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ลด, เพิ่ม, ขยาย เราช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกสบาย เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต .

เรามีที่ปรึกษาและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทุกสาขาวิชา เพื่อรองรับแบบและเอกสารต่างๆ เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต .

 รับปรึกษาปัญหา BOI ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้การปฏิบัติงาน ให้การลงทุนของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

เรามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะทำให้โฆษณาของคุณผ่านอนุมัติ และสื่อสารได้ตรงใจ โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ทีวี, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์ 
เรายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต

สคบ

เรามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการขอรับการรับรองระบบ มอก. ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น และอื่นๆ
รายืน 1 เรื่องใบขออนุญาต